Service

BIOKUBE SERVICEKUND HOS OSS

20 års funktionsgaranti på reningsprocessen.

Är du ägare av ett BioKube-reningsverk och använder oss som servicepartner, lämnar vi 20-års funktionsgaranti på reningsprocessen. Vi tar alltid fosfor-prov på utgående vatten för att försäkra oss om att reningsverket uppfyller kommunens krav.

V2200 brunn

Vi kan dessutom erbjuda en abonnemangslösning för dig som servicekund.

Med ett abonnemang behöver du inte oroa dig för tillkommande kostnader vid service, som t.ex. membranbytet som görs var 5:e år eller om komponenter går sönder.

Vill du veta mer om priser och upplägg kring detta är du alltid välkommen att kontakta oss.

Provtagning

När det kommer till service av andra typer av reningsverk beror upplägget på utformning av anläggning. Kontakta oss så kan vi göra ett besök och komma med ett kostnadsförlag.